Beweging in mensen | Psychosomatisch en systemische therapie

Verwijzing en tarieven

Verwijzing van een huisarts of specialist is niet noodzakelijk, u kunt zich op eigen initiatief aanmelden voor therapie, vergoeding door zorgverzekeraar is ook in dat geval van toepassing. In enkele gevallen vraagt de verzekering om een verwijzing van een arts.

 

Vergoeding Lichaamsgerichte therapie

Deze therapie wordt gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraars, op basis van oefentherapie Mensendieck, mits u een aanvullende verzekering heeft afgesloten; het bedrag en het aantal behandelingen dat vergoed wordt hangt af van uw verzekering. Voor jongeren tot 18 jaar worden de behandelingen vergoed uit de basisverzekering.
Mijn tarief is 65,00 euro per uur.

Afspraken kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd.

 

Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, nr. 89911492293. Lid van VvOCM, beroepsvereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Kvk 172782250000 en AGB code zorgverlener 07-999643.